Saturday, January 15, 2011

May - Terunggul 1986-2009 (2009)

May - Rock Klasik (2008)

May - Ballad & Metal (2007)

May - Otai Jamm 2 (2006)

May - Live Unplugged At Planet (2005)

May - Otai Jam (2004)

May - Hakikat Special Edition (2003)

May - Sinar (2003)

May - The Best Of May (2002)

May - Keras (1997)

May - Penaklukan (1997)

May - Layar (1995)

May - Ideologi (1995)

May - Wira Cyborg (1994)

May - Ziet Giest (1992)

May - Strategi (1991)

May - Rahsia (1990)

May - Hakikat (1989)

May - Dilema (1988)