Saturday, January 15, 2011

May - Ballad & Metal (2007)


1. May - Meniti Suratan
2. May - Madu Beracun
3. May - Suci
4. May - Jauh Rasanya
5. May - Ratu Cinta
6. May - Resah
7. May - Wira Cyborg
8. May - Layar
9. May - Arca Kehidupan
10. May - Tiada Lagi Berseri
11. May - Zeit Geist
12. May - Kau Ingat Kau Siapa
13. May - Senjata Gila / Atomic War

No comments:

Post a Comment