Tuesday, March 12, 2013

Slam - Best Of Slam (1999)


Slam - Kesan Terbukti (1995)


Slam - Live Concert Unplugged (1996)


Slam - Live Concert Unplugged 2 (1997)


Slam - Slamanja (2003)


Slam - Terbaik Slam (1995)


Slam & Zamani - Nostalgia Gemilang (2003)


Spring & Slam - Terunggul (2005)


Zamani - Syair Si Pari-Pari (2002)


Monday, February 25, 2013

Sepultura - Against (1998)


Sepultura - A-Lex (2009)


Sepultura - Arise (1991)


Sepultura - Beneath The Remains (1989)


Sepultura - Chaos A.D (1993)


Sepultura - Dante XXI (2006)


Sepultura - Kairos (2011)


Sepultura - Morbid Visions | Bestial Devastation (1986)


Sepultura - Nation (2001)


Sepultura - Roorback (2003)


Sepultura - Roots (1996)


Sepultura - Schizophrenia (1987)