Sunday, May 22, 2011

Moshek - Bulldozer (1999)


1. Moshek - Cangklong Caya-Caya
2. Moshek - Aku Takkan Bising
3. Moshek - Selendang Merdeka
4. Moshek - Apa Nak Dikata
5. Moshek - Pesanan Tok Moyok
6. Moshek - Bulldozer
7. Moshek - Semangat Yang Hilang
8. Moshek - Ntahapahapantah
9. Moshek - Kita Peng-Yu
10. Moshek - Tak Nak Jadi Soh Chai

No comments:

Post a Comment