Saturday, November 6, 2010

XPDC - Darjah Satu (1989)


1. XPDC - Raja Kertas
2. XPDC - Aku Dan Sesuatu
3. XPDC - Pelesit Mata Sebelah
4. XPDC - C.I.N.T.A *Instrumental
5. XPDC - Gerak 2000
6. XPDC - Bukan Milik Aku
7. XPDC - Abadikah Tragedi
8. XPDC - Cermin Dunia
9. XPDC - Jangan Tak Mandi
10. XPDC - C.I.N.T.A


1 comment: