Saturday, November 27, 2010

Sofaz - Kepantasanku (2008)1 . Sofaz - Kepantasanku
2. Sofaz - Apa Yang Tak Bisa
3. Sofaz - Lebih Baik Begini
4. Sofaz - Bukan Disini
5. Sofaz - Izinkan Ku Memilikimu
6. Sofaz - Diwaktu Hidupku
7. Sofaz - Kau Dihatiku
8. Sofaz - Dendam Kita
9. Sofaz - Angkara
10. Sofaz - Pencari
11. Sofaz - Mungkin
12. Sofaz - Hilang

No comments:

Post a Comment